Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Zabıta Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 613 19 82 NOLU ve 153 TELEFON HATTINA
GELEN ŞİKAYETLER
1- Şikayetcinin adı soyadı
2- Şikayet konusu
3- Şikayet hakkında gemiş bilgi ve
ayrıntılı adres
4- Şikayet sahibinin adresi telefon
numarası
15 GÜN
2 ELEKTRONİK ORTAMDAKİ TALEP VE ŞİKAYETLER 1- e-mail ilgisinin adı soyadı
2- Şikayet veye talep konusu
3- Şikayet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres
4- Cevap gönderilmesi istenen e-mail adresi
15 GÜN
3 BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) E-MAİL ŞİKAYETLERİ 1- e-mail ilgisinin adı soyadı
2- Şikayet veye talep konusu
3- Şikayet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres
15 GÜN
4 BİLGİ
EDİNME BAŞVURULARI
Elektronik ortamda yapılan başvularda:
1- Adı Soyadı
2- T.C. Kimlik Numarası
15 GÜN
5 ZABITA
GÖREV VE YETKİ ALANINDA KALAN VATANDAŞIN TALEP VE ŞİKAYET
DİLEKÇELERİ
3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartları taşımak kaydıyla
Yazı İşleri Müdürlüğü Gelen Evrak Kaydından evrak kayıt
numarası almış. Havalesi tamamlanmış dilekçe
1- Dilekçede şikayetçi veya talepte bulunan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası
2- Şikayetçi veya talepte bulunan
vatandaşın adı soyadı , adresi ve genel bilgileri
3- Şikayet yerinin kapsamlı adres bilgileri ve şikayet konusuna ait bilgi ve belgeler veya talep
konusunda geniş bilgi ve belgeler
30 GÜN
6 ASKER
AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR İÇİN ARAŞTIRMA RAPORU
HAZIRLANMASI (4109 sayılı Kanunu)
Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazısı ve Eklerde 7 GÜN
7 YER
TAHSİSLERİ
( Stand. Tanıtım )
Dilekçe İlgili Kuruluşlardan izin belgesi 15 GÜN
8 RUHSAT
DENETİMİ
Dilekçe ilgili Birim ve Kurum Yazısı İş
Yerlerine Eksikleri Gidermek İçin 15 Gün Ek Süre Verilir
9 İMAR
DENETİMİ
Dilekçe ve Yapı Kontrol Müdürlüğü yazısı 15 GÜN
10 SEMT
PAZARLARINDA YER TAHSİSİ VE SORUNLARI
Dilekçe,Nüfus Cüzdan Fotokopisi,Üretici ise Üretici Bellgesi,
Oda Kaydı. Vergi kaydı. İkametğah Belgesi
30 GÜN
11 SERVİS ARACI PLAKA DEVRİ 1- Dilekçe ( Alan ve Satan )
2- Nüfus cüzdan suresi
3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4- Borcu yoktur belgesi
UKOME
TARAFINDAN VERİLİYOR
12 SERVİS ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ 1- Dilekçe
2- Yeni araca ait trafik ruhsatı / Noter Satış Sözleşmesi
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
UKOME
TARAFINDAN VERİLİYOR
13 SERVİS ARACI RUHSAT 1- Dilekçe
2- Trafik tescil belgesi (Ruhsat)
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
4- İkametgah belgesi (Şirketlerde ticaret ve sanayi odası kaydı)
5- Taşımacılık yaptığına dair TAVAS vergi dairesinden faal mükellefiyet kaydı
6- Mali sorumluluk sigorta poliçesi (okul servis araçları için ferdi koltuk sigorta poliçesi )
7- Şöförler ve otomobilciler odası kaydı
8- Sürücü belgesi
9- Borcu yoktur belgesi
UKOME
TARAFINDAN VERİLİYOR
14 GÜZERGAH İZİN BELGESİ 1- Dilekçe
2- Trafik tescil belgesi (Ruhsat)
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
4- Güzergah krokisi
UKOME
TARAFINDAN VERİLİYOR
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Şükrü GÜÇER İsim İsmail BAŞLI
Ünvan Zabıta Müdürü Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Zabıta Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon 0546 915 19 78 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır