Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 3071 Sayılı Dilekçe kanuna göre yapılan başvurular 1- Belediye Başkanlığına Dilekçe
2- Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
30 GÜN
2 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 1- Başvuru Dilekçesi 30 GÜN
3 Gelen Resmi Evrak kaydı 1- Yazılı Evraklar 1 GÜN
4 Dilekçe ve Resmi Gelen Evrakların Birimlere Dağıtılması 1- Kurum veya kuruluşlardan gelen resmi yazışma evrağı
2- Gerçek veya tüzel kişilerce belediye başkanlığına yazılan
1 GÜN
5 Encümen Kararı Örneği Encümen ve kararlar yazı işleri müdürlüğüne doğrudan dilekçe ile müracaat veya; genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçenin müdürlüğe ulaşımı. 2 GÜN
6 Meclis Çalışmalarıyla İlgili Yazılı Bilgi Talepleri 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Almış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı 15 GÜN
7 Meclis Kararları, Komisyon Raporları İle İlgili Belge Talebi 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri  Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Almış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı 15 GÜN
8 Belediye Meclis Gündemi Ve Karar Özeti Yayımlanması Meclis gündemi, herhangi bir belge talebi  gerekmeksizin, yazı işleri müdürlüğünden temin edilebilir.Meclis karar özetleri www.tavas.bel.tr  kurumsal internet adresimizde yayımlanır, ayrıca hizmet binası girişi ve bina içerisindeki ilan panolarına asılarak
kendiliğinden halka duyurulur.
1 GÜN
9 Nikah İşlemleri 1- Sağlık Raporu
2-Kimlik Fotokopileri
3-4 Adet Fotoğraf
4-Evlenme Ehliyet Belgesi (Memurluğumuzca)
Yabancı Uyruklu Nikâhlar İçin;
5- Vatandaşı oldukları ülkenin konsolosluklarından alacakları “Evlenme Ehliyet Belgesi” (Alınan belgede kişinin Adını, soyadını, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihini ve Evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterecek şekilde düzenlenecek)
6- Ankara’da bulunan büyükelçiliklerinden alacakları “Evlenme Ehliyet Belgeleri” T.C. Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirmek zorundadırlar.
7- Çok Dilli Doğum Belgesi ve Bekarlık Belgesi ile Başvuru: Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere onaylatmadan müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya, Fransa v.s.
8- Apostille (Tasdik Şerhi) Olan Belgeler İle Başvuru: Apostille olarak almış oldukları Bekarlık ve Doğum Belgelerini Türkiye’ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden onaylatmaları gerekmektedir.
9- Yabancı uyruklu Bay ve Bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Büroları’ndan tercüme yaptırıp Noter’den onaylatmaları gereklidir. Vize süresi geçmiş olan veya oturma izni olmayan yabancı uyruklukların müracaatı kabul edilmeyecektir.
Diğer Durumlar;
10- 17 yaşını doldurup 18’nden gün alan için Anne baba muvafakatnamesi (Noterden) veya anne babanın nüfus cüzdanları ile çiftlerle beraber müracaata gelmeleri zorunludur.
11- 16 yaşını doldurup 17’sinden gün alanlar için mahkemeden alınacak evlenme izin kararı.
12- Boşanmış veya dul olan bayanlar için iddet müddetinin kaldırma kararı
Nikah işlemleri için başvuruda bulunarak çiftlerden birinin ikametgahı Tavas ’ta olması gerekiyor
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Osman HIRA İsim İsmail BAŞLI
Ünvan Yazı İşleri Müdürü Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Tavas Belediye Başkanlığı Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır