Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLER

1. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

i. Sıhhi Müessese

ii. Gayri Sıhhi Müessese

iii. Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri

2. Mesul Müdürlük Belgesi

3. Hafta Tatil Ruhsatı

İş Yeri Ruhsatı Almak

RUHSAT İLE İLGİLİ TANIMLAR

 1. a) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
 • Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,(İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsat vermektedir.)
 • İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
 • Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,
 1. b) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
 2. c) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,kapsamaktadır.

İş Nevi Çeşit Tablosu ( Ruhsat Başvuru Formunuzu doldururken iş kolunuzu doğru yazmak için bu tablodan faydalanabilirsiniz.Tabloyu sayfa sonundan indirebilirsiniz)

RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

 1. Sıhhi-Gayri Sıhhı İşyerleri

Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu (Sayfa sonundaki linklerden indirip doldurabilir)

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu (Sayfa sonundaki linklerden indirip doldurabilir)

ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz

Asıl Evraklar:

 1. Vergi Levhası
 2. Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No’su olan)
 3. Kira Kontratı

İstisnai Evraklar:

 1. Şirket İse;
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 1. Devir İse;
 • Ruhsatın Aslı
 • Noterden Devir Sözleşmesi
 1. 125 M2’den Büyük İşyerleri İçin İtfaiye Raporu

(Müracaatı Müdürlüğümüzce On-Line Olarak Yapılmaktadır)

 1. Gerekli Görüldüğünde Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Yönetim Kararı)

  5.
  Erkek Berberleri Ve Kadın Kuaförlerinden Ustalık Belgesi Veya Ustalık Belgesi Olan Biriyle Mesul Müdürlük Sözleşmesi Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)
 2. Umuma Açık İş Yerleri

(Umuma Açık-Ruhsat Başvuru Formu) (Sayfa sonundaki linklerden indirip doldurabilir)

(Umuma Açık-Taahhütname) (Sayfa sonundaki linklerden indirip doldurabilir)

Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz

Asıl Evraklar:

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 2. Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair (Devlet Sağlık Kuruluşundan)
 3. Vergi Levhası(En Son Yılın Tasdikli)
 4. Kira Kontratı(Noter Tasdikli)
 5. Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Noterden)
 6. Ortak Açılacak İse Ortaklık Senedi
 7. İşyeri şirket adına açılacak ise ;
 • Ticaret.Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 1. İskan Belgesi (İmar Md.’Den)
 2. İşyeri Devir Almayacaksa
 • Devir Sözleşmesi
 • Ruhsatın Aslı
 1. Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)

Mesul Müdürlük Belgesi Almak

Mesul Müdürlük İçin İstenen Belgeler

(Mesul Müdür Başvuru Formu(Sayfa sonundaki linklerden indirip doldurabilir)

Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz

 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. İkametgah Sureti
 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 4. Sabıka Kaydı(Adliyeden)
 5. Ruhsat Fotokopisi
 6. Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair Sağlık Raporu (Devlet Sağlık Kuruluşundan)
 7. Fotoğraf (2 Adet)
 8. Mesul Müd. Sözleşmesi (Noter Tasdikli)
 9. Taahhütname (Polis Mevzuat Ve Yasaklarına Uyacağına Dair)

Hafta Tatil Ruhsatı Almak

Gerekli Evraklar : Yalnızca ruhsatın aslı

 

İndirmeler

File Description File size Downloads
rar isnevicesitleri 15 KB 370
rar U.ACIK_ISYERI_RUHSAT_BASVURU_FORMU 9 KB 265
rar U.ACIK_YERLER_ICIN_TAAHUTNAME 6 KB 243
rar sihhi_isyerleri_listesi 12 KB 317
rar Sihhi_isyeri_basvuru_formu 9 KB 315
rar gayrisihhibasvuruformu 9 KB 342
rar MESUL_MUDUR_BASVURU_FORMU 9 KB 268
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır