Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 GSM 2. ve 3. Sınıf
İşyeri Açma
ve
Çalışma Ruhsatının
Alınması
1- Dilekçe
2- Başvuru Beyan Formu
3- Çalışan Sayısı ve Görev Dağılımları Beyanı
4- Kira Kontratı (Mal Sahibi ise Tapu)
5- Yapı Kullanım İzni
6- Kapasite Kullanım İzni
7- İşletme Belgesi (50 ve Üstü İşçi Çalıştıranlar / Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü)
8- Oda Sicil Kaydı ve Oda Kayıt Belgesi
9- Ustalık Belgesi veya Diploma (Ticaret Sicil Odası Kaydı Olanlar Hariç)
10- Doktor Sözleşmesi (50 ve Üstü İşçi Çalıştıranlar)
11- Vergi Levhası ve Fotokopisi
12-Emisyon İzin Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
13- Ticaret Sicil Gazetesi(Şirket ise)
14-İmza Sirküleri
15- İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü)
16- Motor Güç Dökümü KWS veya HP Olarak (Kullanılan Elektrikli Aletlerin Listesi ve Değerleri)
17- Numarataj (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
18- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
19- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
5 GÜN
2 SM İşyeri Açma
ve
Çalışma Ruhsatının
Alınması
(Şahıslar İçin)
1- Başvuru Beyan Formu
2- Yapı Kullanım İzni
3- Kira Kontratı veya Tapu Senedi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi ve Sicil Belgesi
6- Vergi Levhası Fotokopisi
7- Mesleğine Dair Ustalık Belgesi
8- 1 Adet Resim
9- Numarataj Belgesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
10- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
11- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
12- İtfaiye Raporu
13- 5510 sayılı SGK Bilgi Formu
14- Hijyen Belgesi
15- Sızdırmazlık dedektörü(Tüp kullananlar için)
16- 6 kg’lık Yangın Tüpü
1 GÜN
3 SM İşyeri Açma
ve
Çalışma Ruhsatının
Alınması
(Şirketler İçin)
1- Dilekçe
2- Başvuru Beyan Formu
3- 5510 sayılı SGK Bilgi Formu
4- Yapı Kullanım İzni
5- Kira Kontratı veya Tapu Senedi
6- Vergi Levhası Fotokopisi
7- Ticaret Sicil Belgesi
8- Ticaret Oda Kayıt Belgesi
9- Ticaret Sicil Gazetesi
10- İmza Sirküleri
11- Numarataj (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
12- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
13- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
1 GÜN
4 Umuma Açık İstirahat
ve
Eğlence Yerleri İçin İşyeri
Açma ve Çalışma
Ruhsatının
Alınması
1- Dilekçe
2- 5510 sayılı SGK Bilgi Formu
3- Başvuru Beyan Formu
4- Yapı Kullanım İzni
5- Kira Kontratı veya Tapu Senedi
6- Kimlik Fotokopisi
7- İki Adet Mavi Dosya
8- Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi ve Sicil Belgesi
9- Vergi Levhası Fotokopisi
10- Mesleğine Dair Ustalık Belgesi
11- 1 Adet Resim
12- Numarataj Belgesi (Ankara Büyükşehir Bld. Bşk.)
13- Kolluk Kuvvetinden Alınan Görüş
14- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
15- 6 kg’lık Yangın Tüpü
16- Sızdırmazlık dedektörü (Tüp kullananlar için)
17- İtfaiye Raporu
18- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
1 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Şükrü GÜÇER İsim İsmail BAŞLI
Ünvan Ruhsat ve Denetim Müdür V. Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon 0546 915 19 78 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır