Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

Ruhsat Müracaat İşlemleri

İşyeri açmadan evvel muhakkak ruhsat başvurusunda bulunun. Sonradan oluşabilecek mağduriyetleri önlemek açısından işyeri ile ilgili bir yatırım yapılmadan önce müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

İŞYERİ TANIMLARI VE MÜRACAAT İŞLEMLERİ

İşyeri açmadan evvel muhakkak ruhsat başvurusunda bulunun. Sonradan oluşabilecek mağduriyetleri önlemek açısından işyeri ile ilgili bir yatırım yapılmadan önce müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan, bir işyeri faaliyete başlayamaz. Devralmak istediğiniz veya boş dükkân olarak gördüğünüz yer problemli yada tahliye edilmesi için süre verilmiş olan, yasal olarak uygun olmayan  bir yer olabilir.

Hangi iş kolu olursa olsun müdürlüğümüzden sözlü olarak, yâda dilekçe ile yazılı olarak işyeri açmadan önce yapmanız gereken hususlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Dilekçe vermeniz halinde ekiplerimiz yerinde inceleme yaparak uygunluğu hakkında sizlere bilgi verebilmektedirler. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmaz. Sonrasında mağdur olmamak için muhakkak ki görüş alın.

Sıhhi İşyeri Ruhsat Müracaat İşlemleri

SIHHİ İŞYERLERİ
Tanım: Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, kapsamaktadır.

Sıhhi İşyerleri Listesi için tıklayın…

Ruhsat Müracaatı İçin Gerekli Evraklar

1. Müracaat Formu (Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz)
2. Vergi Levhası
3. Kira Kontratı
4. Şahıs ise Kimlik Fotokopisi Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi Ve İmza Sirküleri
5. Oda Kayıt Belgesi
6. Yangın Tüpü Faturası
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. 1 Adet Fotoğraf
9. Sabıka Kaydı
10. Kapı No
11. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Onaylı Hijyenik Belgesi
12. Yapı Kullanma (İskan) Ruhsatı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden)

Gayrisıhhi İşyerleri Ruhsat İşlemleri

Gayri Sıhhi İşyerleri Listesi

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER (Büyükşehir Belediyesince Ruhsat Verilen Yerlerdir)

B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER

1-ENERJİ SANAYİİ

1.1– Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,

1.2- Torba yakıt üretim tesisleri,

1.3– Odun kömürü imal yerleri,

1.4– Rüzgar enerji santralleri,

1.5– Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler.

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ

2.1– Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği tesisler,

2.2– 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,

2.3– 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri,

2.4– 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri,

2.5– 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri,

2.6– Balata imal yerleri,

2.7– Zımpara fabrikaları,

2.8– 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri.

3- MADEN SANAYİİ

3.1– Kireç ocakları,

3.2- Ham tuz üretme işleme yerleri ve her türlü tuz fabrikaları,

3.3– Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

3.4- 5.000 m3/yıl altında kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkarılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m3 altında kapasiteli mermer kesme işleme ve sayalama tesisleri,

3.5– Kazı ve döküm alanı olarak toplam 25 hektarın altında açık işletme maden ocakları, kazı ve döküm alanı olarak toplam 150 hektarın altında çalışma alanına sahip kömür çıkarma tesisleri, 25 hektar ve üzeri alandan hammadde çıkarılan taş ocakları, 100.000 m3/yıl altında kapasitedeki taş ocaklarından çıkarılan hammaddenin her türlü işlemden geçirildiği tesisler,

3.6– Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit vb. kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

3.7– Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,

3.8– Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

3.9- Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme vs. malzemelerin imal tesisleri,

3.10– Mozaik imal yerleri,

3.11– Maden cevheri depolama yerleri,

3.12– Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,

3.13– Hazır beton tesisleri,

3.14– 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,

3.15– Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisi.

4- KİMYA SANAYİİ

4.1– Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri,

4.2– Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,

4.3– Mürekkep üretme tesisleri,

4.4– 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler,

4.5– Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri,

4.6– Melamin eşya üretim yerleri,

4.7– Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,

4.8– Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri,

4.9– 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, kablo fabrikaları,

4.10– Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde depolama tesisleri,

4.11– Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,

4.12- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri,

4.13– Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli sabun üretim tesisleri,

4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi müstahzarat laboratuarları,

4.15– 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları,

5- PETROKİMYA SANAYİİ

5.1- 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün

depolama tesisleri,

5.3– Akaryakıt satış istasyonları ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3’ten az kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 8 m3-300 m3 arasındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri,

5.4– Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı borularla taşıma tesisleri,

5.5– 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.

6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1– 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,

6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları,

6.3– Kültür mantarı üretim tesisleri,

6.4– Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,

6.5– Çiğit fabrikaları,

6.6– Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,

6.7– Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,

6.8- Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim tesisleri,

6.9– Meşrubat üretim tesisleri,

6.10– Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler,

6.11– Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler üreten tesisler,

6.12– Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları,

6.13– Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler,

6.14– Çiklet fabrikaları,

6.15– Günlük üretimi 500 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten yerler,

6.16– Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler,

6.17– Hayvansal yağların eritildiği tesisler,

6.18– Buz üretim tesisleri,

6.19– Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,

6.20– İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler,

6.21– 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,

6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,

6.23– Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler,

6.24– Gıda katkı maddesi üreten tesisler,

6.25– Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri,

6.26 -Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,

6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,

6.28– Yumurtanın konserve edildiği tesisler,

6.29– Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,

6.30– Dondurulmuş gıda üretim tesisleri,

6.31– Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri,

6.32– İçecek tozu üretim tesisleri,

6.33– Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri,

6.34– Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,

6.35– Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri,

6.36– Sakatat işleme tesisleri,

6.37– 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama tesisleri,

6.38– 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,

6.39– 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri,

6.40– Gıda ışınlama yerleri,

6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları.

7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ

7.1– Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri,

7.2- Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,

7.3– Katı atık ara transfer istasyonları,

7.4– Kompostlama tesisleri,

7.5– Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,

8- TEKSTİL SANAYİİ

8.1– 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri,

8.2– Çırçır fabrikaları,

8.3– Isıtıcı minder üretim tesisleri,

8.4– Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri,

8.5– 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri,

8.6– 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.

9-DİĞERLERİ

9.1– Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler,

9.2-Mum ve balmumu üretim tesisleri,

9.3– Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler,

9.4– Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,

9.5– Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,

9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri,

9.7- Tomruk ve kereste depoları,

9.8– Her nevi hurda depoları,

9.9– Steril katgüt üretim tesisleri,

9.10– Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,

9.11– Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri,

9.12– Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri,

9.13– Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar,

9.14– Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri,

9.15– Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri,

9.16– Oto bakım ve servis istasyonları,

9.17– Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri,

9.18– Kibrit fabrikaları,

9.19– Gaz maskesi üretim tesisleri,

9.20– Kurşunkalem fabrikaları,

9.21– Tütün işleme ve sigara fabrikaları,

9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri.

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER

1- ENERJİ SANAYİİ

Akü tamir yerleri,

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ

2.1– 50 HP’den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri,

2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP’den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri.

3- MADEN SANAYİİ

3.1– İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,

3.2– Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,

3.3– Çini atölyeleri,

3.4– Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme vb. malzeme imal yerleri,

4- KİMYA SANAYİİ

4.1– Saf su ve asitli su üretim yerleri,

4.2– Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri,

4.3– Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri,

4.4– Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri,

4.5- Kuru temizleme yerleri,

4.6– Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.

5-PETROKİMYA SANAYİİ

5.1- 8 m3 den az kapasitede sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonları,

5.2– Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,

5.3– 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.

6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1– Un ve bulgur değirmenleri,

6.2– Tarhana vb. imal yerleri ,

6.3– Boza üretim yerleri,

6.4– 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,

6.5- Tuz öğütme yerleri,

6.6– Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler,

6.7– Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,

6.8– 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri,

6.9– Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,

6.10– Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,

6.11– Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,

6.12- Dondurma külahı üretim yerleri

6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,

6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri,

6.15– Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler,

6.16– Gıda katkı maddesi paketleme yerleri,

6.17– Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler,

6.18– Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan, süper, hiper, gross, mega marketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapmak ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm vb. şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,

6.19– Günlük üretimi 500 kg/gün ve 500/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten yerler,

6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri

6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri,

6.22– 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,

6.23-Yumurta paketleme yerleri,

6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi,

6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,

6.26– 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi,

6.27– Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.

7-TEKSTİL SANAYİİ

7.1– Şapka ve keçe imal yerleri,

7.2- 50 HP’den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

7.3– Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler,

7.4– İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları,

7.5– Mamul süngerden eşya imal yeri.

8-DİĞERLERİ

8.1– Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,

8.2– 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,

8.3– Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,

8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri

8.5– Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,

8.6– Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler,

8.7– Peruk ve suni çiçek yapım yeri,

8.8 -Termal su kullanan hamamlar,

8.9- Otomobil yıkama tesisleri,

8.10-Oto lastik tamir atölyeleri,

8.11– Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,

8.12– 50 HP’den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

8.13– Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 – 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi tesisleri.

Umuma Açık İşyerleri

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Ruhsat İşlemleri

Tanım: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel,motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri kapsamaktadır.

Ruhsat Müracaatı İçin Gerekli Evraklar
1. Müracaat Formu ve Taahhütname (Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Sağlık Raporu(Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair(Devlet Kuruluşlarından)
4. Vergi Levhası (En Son Yıl Tastikli)
5. Kira Kontratı (Noter Tastikli)
6. Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Noterden)
7. Ortak Açılacak İse Ortaklık Senedi
8. İşyeri Şirket Adına Açılacak İse;

a. Ticaret Sicil Gazetesi

b. İmza Sirküleri

c. Faaliyet Belgesi
9. İskân Belgesi(İmar Müdürlüğünden)
10. İşyeri Devir Alınacak İse

a. Devir Sözleşmesi

b. Ruhsatın Aslı
11. Oda Kayıt Belgesi
12. İtfaiye Raporu

Hafta Tatil Ruhsat İşlemleri

Hafta Tatil Ruhsatlarının kanun gereği her yıl 01 – 31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir.

Ruhsat Müracaatı İçin Gerekli Evraklar

  • İşyeri Açma ve Çalışma ruhsat fotokopisi

Mesul Müdürlük Belgesi İşlemleri

Müracaat İçin Gerekli Evraklar

  1. Nüfus Cüzdanı ve İkamet Sureti
  2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfustan)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. Sabıka Kaydı (Adliyeden)
  5. Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair. Devlet Sağlık Kuruluşundan )
  6. Fotoğraf  (2 Adet)
  7. Ruhsat Fotokopisi
  8. Mesul Müdürlük Sözleşmesi  (Noter Tastikli)
  9. Taahhütname (Polis Mevzuat Ve Yasaklarına Uyacağına Dair)

 

İndirmeler

File Description File size Downloads
rar sihhi_isyerleri_listesi 12 KB 536
rar Sihhi_isyeri_basvuru_formu 9 KB 640
rar gayrisihhibasvuruformu 9 KB 532
rar U.ACIK_ISYERI_RUHSAT_BASVURU_FORMU 9 KB 382
rar U.ACIK_YERLER_ICIN_TAAHUTNAME 6 KB 402
rar MESUL_MUDUR_BASVURU_FORMU 9 KB 442
rar isnevicesitleri 15 KB 628
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır