Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

 

muammer_ruhsat_bg

 

RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ
İlçede yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, insanların mutluluğunun sağlanması, kent dokusunun iyileştirilerek sağlıklı bir kent oluşturulması amacıyla işyerlerini güvenli ve sağlıklı şekle getirmek müdürlüğün en önemli görevidir. Bu görevleri  3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Belediye yetki sınırları içersindeki işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapar.

Bu çerçevede ilçemizde bulunan umuma açık, sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek; işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin (donanımların) denetimini yapmak; ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme makinelerinin teknik periyodik muayenelerini yapmak veya yaptırmak; raporlarının tanzimi ve onaya sunulmasını sağlamak; işyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projelerinin iş akışını, tetkikini, hesaplarının tanzimini ve onaya sunulması sağlamak;  işyerlerinden kaynaklanan şikâyet ve olumsuzlukları yerinde tetkik ederek, neticesinde gerekli yasal işlemler yapılması için evrak, dosya ve rapor tanzim edilerek onaya sunulmasını sağlamak; işyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatı, teknik uygulama yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler gereği teknik kontrollerin yapmak; diğer birim ve kurumlardan gelecek taleplere, görev alanıyla ilgili bilgi vermek;  birim görevlerinin verimli, ekonomik yürütülmesi için yöntemler araştırmak, mevcut yöntemleri günün şartlarına uygun hale getirmek müdürlüğün görevleridir.

Ruhsat Müracaat İşlemleri İçin Tıklayın…

Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğümüzce Sunulan Hizmetler İçin Tıklayın…

 

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır