Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Emlak Beyanı 1- Tapu Fotokopisi
2- Emlak Bildirimi
3- Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküleri
4- İntikaller İçin Veraset İlamı Sureti, Ölen Kişinin Nüfus Kaydı, Dilekçe
5- Emlak Vergisi ile İlgili Muafiyetlerde Emekli, Hiçbir Geliri Olmayan, Özürlü, Gazi v.s Olduklarını Belgeleyenlere Ait Kimlik Fotokopisi ve Dilekçe
20 DAKİKA
2 Çevre Temizlik Beyanı 1- Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu
2- Kimlik Fotokopisi
15 DAKİKA
3 İlan Reklam Vergisi Beyanı 1- İlan Reklam Vergisi Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
3- Reklam Faturası Fotokopisi veya Çalışma Ruhsatı Fotokopisi (30 Nisan’dan Sonraki Başvurular)
15 DAKİKA
4 Eğlence Vergisi Beyanı 1- Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
15 DAKİKA
5 Hakediş Ödemesi 1- Fatura
2- Vergi Dairesi ve SSK Borcu Yoktur Yazısı
3- Taahhüt Dosyası
4- Hakediş Raporu
5- SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi
6- Hizmet Alımlarında Ücret Bordrosu
7- Yüklenicinin Banka Hesap Numarası
2 GÜN
6 Yapı Denetim Ödemeleri 1- Ticari Sicil Gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Vekaletname (Firma Yetkilileri Haricindeki Kişilerden)
4- Kimlik Fotokopisi
5- İlgili Müdürün Hakediş Yazısı (Ödeme Talimatı)
6- Banka Hesap Numarasını Bildirir Dilekçe
1 GÜN
7 Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri 1- Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Vekaletname, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Fotokopisi ve Kaşe
2- Teminat Makbuzu Aslı
10 DAKİKA
8 Asker Aile Yardımı 1- Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi (Askerin veya Müracaat Edenin)
3- Banka Hesap Numarası
4- Fatura (Elektrik, Su, Telefon)
5- Muhtarlıktan Askerin Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Belge
1 GÜN
9 Sicil İşlemleri 1- Kimlik Fotokopisi 10
DAKİKA
10 E-Bilgilendirme 1- Dilekçe (E-Posta)
2- İletişim Bilgisi
2 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Hüseyin
HAN
İsim İsmail BAŞLI
Ünvan Mali Hizmetler Müdürü Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Mali Hizmetler Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır