Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ    

KONUSU :
Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1.maddesi gereğince Emlak Vergisine tabiidir.
Emlak Vergisi bir gayrimenkulün satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili Belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.
Mükellefiyeti : Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkı sahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

Gerekli Belgeleri :
Bina Bildirimi
Arsa Bildirimi
Arazi Bildirimi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Tapu veya Tapu Tahsis Belgesi Fotokopisi
Vekaletname (Bildirim Başkası Adına Veriliyorsa)
Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlı durumu varsa İmar Müdürlüğü’nden)
T.C. Kimlik No.su yada Vergi Kimlik No.su
Bildirim Süreleri :

Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı yılı içerisinde emlakın bulunduğu belediyeye verilir. İşlem yıllın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.
Ödeme Süreleri :
Emlak vergisi 1. taksit tutarı Mayıs ayı sonuna kadar, 2.taksit tutarı ise Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Vergi Oranları :

Satın almalarda edinim değerinin diğer şekillerde ise, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29.maddesi gereğince tespit edilen değerin;

Binalarda : %o2 si
İşyerlerinde : %o4 si
Arsalarda : %o6 si
Arazilerde : %o2 si

Muafiyetleri :
EMEKLİLERİN MUAFİYETLERİ ve İŞLEMLERİ  :

Emlak vergisi Kanunu’nun 4962 sayılı kanunun 15. maddesiyle değişik 8. maddesine göre gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait ödenecek emlak vergisinden muaftılar.
Muafiyetten faydalanmak isteyen mükellefler; Emekli cüzdanı fotokopisi ile emeklilere ait formu doldurup imzalayarak belediyenin Emlak tahakkuk servisine  müracaat etmek suretiyle tahakkuk kayıtlarını kapattırabilirler.

HİÇBİR GELİRİ OLMAYAN MÜKELLEF MUAFİYET İŞLEMLERİ:

Hiçbir geliri olmadığını beyan ederek emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına ait alacakları belgeler ile hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait formu doldurarak belediye tahakkuk şefliğine müracaat ederek muafiyet işlemlerini yaptırabilirler.

ÖZÜRLÜ MÜKELLEF MUAFİYETLERİ ve İŞLEMLERİ:  

5378 sayılı “ Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 22. maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan indirimli bina vergisi oranına ilişkin hükme özürlüler ifadesi eklenerek özürlülerin indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları sağlanmıştır.
Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek tek meskeni olan özürlülere ait indirimli bina vergisi bildirim formunu doldurup, dilekçe ile Tahakkuk Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır