Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 İmar Çapı, İmar Durumu
ve
Yol Kotu
1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- Tapu Fotokopisi
4- Vekaletname (Başvuran Tapu Sahibi Değilse)
5- Makbuz
15 GÜN
2 Yapı Ruhsat İşlemi 1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- İmar Çapı
4- Yol Kotu
5- Tapu Tescil Belgesi
6- Yola Katılım Harcı
7- Bina İnşaat Harcı
8- Bağımsız Bölüm Listesi
9- Onaylı m2 Cetveli
10- Mal Sahibi Bilgileri
11- Vekalet (Varsa)
12- Yapı Müteahhidi Bilgileri
13- 2 Adet Mimari Proje
14- Numarataj
15 GÜN
3 Yapı Kullanma İzin
Belgesi İşlemi
1- SGK İlişiksizlik Belgesi
2- Yapı Denetim Raporu veya Fenni Mesul Raporu
3- Asansör Ruhsatı
4- Sığınak Raporu
5- Telekom Ankastre Vizesi
6- Numarataj Yazısı
7- Malmüdürlüğü İskan İlişik Kesme Yazısı
8- Cins Tahsisli Tapu Fotokopisi
9- İtfaiye Raporu
10- Doğalgaz Tesisat Kontrol Raporu
11- İmza Sirküleri
12- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı
13- Metrekare Cetveli
14- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Borcu Yoktur Yazısı
15 GÜN
4 Hakediş Düzenlenmesi 1- Hesap İcmali
2- Fatura
3- Proje Kontrol Çizelgesi
4- Damga Vergisi
5- Personel Bildirgesi
6- YIBF Belgesi Fotokopisi
7- Sözleşme Fotokopisi
8- Dekont
9-Ruhsat Fotokopisi
10- TSE’li Malzeme Kullandıklarına Dair Belge
11- Tutanaklar
12- İş Bitirmelerde Asansör Raporu
13- İş Bitirme Tutanağı
14- Teknik Rapor
15- İmalat Tamamlama Tutanakları
15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Mustafa ÖK İsim İsmail BAŞLI
Ünvan İmar ve Şeh. Müd. Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır