Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Yol Talebi Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 30 GÜN
Çalışma programına göre değerlendirilir.
2 Parketaşı,  Asfalt ve Kaldırım Talebi Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen
başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir.
30 GÜN
Çalışma programına göre değerlendirilir.
3 Şikayet Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 30 GÜN
4 Vatandaştan gelen yapım, bakım ve onarım talepleri (asfalt, bordür tretuvar, oto korkuluk, köprü menfez, aydınlatma,  Belediye binaları, kavşak, köprü, tarihi yapılar, yol vb.) için Talep dilekçesi, talebi gösterir kroki (varsa), ekli projesi (varsa) 30 GÜN
Yapılacak işin durumuna göre farklılık gösterir.
5 Park yapımı ve yeşil alan talepleri Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 30 GÜN
Çalışma programına göre değerlendirilir.
6 Park, bahçe ve yeşil alan temizliği ve sulama talepleri Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 15 GÜN
7 Çocuk oyun grubu, salıncak, tahterevalli, fıtnıss talebi Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 30 GÜN
Çalışma programına göre değerlendirilir.
8 Park ve yeşil alanlar, çocuk oyun aletleri ve donatılarla ilgili tehlike arzeden acil şikayetler Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 1 GÜN
9 Park aydınlatma şikayetleri Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 7 GÜN
10 Ağaç kesimi ve budama talepleri Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 30 GÜN
(Mevsiminde)
11 Ağaç, bitki, ve çiçek dikim talepleri Dilekçe – Telefon – e-mail – şahsen başvuru seçeneklerinden herhangi birisi ile müracaat edilebilir. 30 GÜN
Çalışma programına göre değerlendirilir.
12 Geçici Teminat İadesi Teminatı almaya yetkili olunduğuna dair belgeler ve firma kaşesi (İlk iki teklif harici) 1 ve 2. teklif sözleşme imzalandıktan sonra. 20 GÜN
13 Kesin Teminat İadesi 1- Dilekçe
2- Kesin Kabul Fotokopisi
3- İlişiksiz Belgesi (SGK’ dan)
4- Gelir İdaresinden alınmış borcu yoktur yazısı
5- Teminatı almaya yetkili olunduğuna dair belgeler ve firma kaşesi.
20 GÜN
14 Yapım İşleri İş Deneyim Belgesi:
1- İş Bitirme(Yüklenici)
2- İş Durum (Yüklenici)
3- İş Bitirme (Alt Yüklenici)
4- İş Denetleme (Mimar, Mühendis, Şantiye Şefi vb.)
5- İş Yönetme (Proje Müdürü, Teknik Şube Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi)
1- Dilekçe genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Mezuniyet Belgesi
3- Geçici Kabul Tutanağı
4- Kesin Hak ediş
5- Sigortalı Belgesi
30 GÜN
15 Yapım İşleri Hak ediş 1- Dilekçe genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair vekaletnamesi.
30 GÜN
16 Yapım İşleri Geçici Kabul 1- Dilekçe genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair vekaletnamesi.
20 GÜN
17 Yapım İşleri Kesin Kabul 1- Dilekçe genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Geçici Kabul Tutanağı
3- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair vekaletnamesi.
20 GÜN
18 Hız Kesici Engel Dilekçe ile Tavas Belediyesine müracaat edilecektir. (Ekteki listede bulunan  ana cadde ve bulvarlar için dilekçe ile Büyükşehir Belediyesine müracaat edilecektir.) 30 GÜN
19 Tavas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sokak, cadde ve bulvar üzerinde yapılacak her türlü kazı ve hafriyat işlemleri için Dilekçe ile Tavas Belediyesine müracaat edilecektir. (Ekteki listede bulunan  ana cadde ve bulvarlar için dilekçe ile Büyükşehir Belediyesine müracaat edilecektir.) 3 GÜN
20 DESKİ tarafından yapılan Su ve Kanalizasyon işlemleri sonrası yapılmayan; Asfalt ve Kaldırım tamiratları için Dilekçe ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire başkanlığına müracaat edilecektir.
21 Tavas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ekteki ana cadde ve bulvar şikayetleri için  (Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı) Dilekçe ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edilecektir.
22 Tavas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ekteki park şikayetleri için  (Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı) Dilekçe ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edilecektir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Mustafa ÖK İsim İsmail BAŞLI
Ünvan Fen İşleri Müdür V. Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Fen İşleri Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır