Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

mustafa_ok_bgMustafa ÖK
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve YETKİLERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Tavas Belediye Başkanlığının her türlü Bayındırlık faaliyetlerinin planlama ve uygulama birimidir. Tavas Belediye Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılmış olan stratejik planına uygun olarak 5 yıllık yatırım programını hazırlamak, diğer yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon kurmak ve ilçenin ihtiyaçları ile önceliklerini dikkate alarak hazırlanan yatırım programını Belediye Meclisine sunarak Tavas İlçesinin Kentsel gelişmesinin sağlanması, sağlık ve selamete dair tedbirlerin alınması, kent donatılarının kurulması, alt yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol meydan, bulvar ve yaya yollarının çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her türlü alt ve üst yapı tesisinde ses ve gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmali, iş ve iş birimlerini bu iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerinin yerine getirilmesi müdürlüğün öncelikli görevleri arasındadır.

Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Sorumluluk, Yetki ve Çalışma Esasları

Fen İşleri Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılımı

Fen İşleri Müdürlüğü Dilekçe İşlem Standardı

Fen İşleri Müdürlüğü Görev Dağılım Şeması

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında Olan Yollar ve Parklarımız

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır