Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Kamulaştırma Arsa Satışı Gerçek Kişiler İçin:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi(Aslı ile beraber)
2- Adres Beyanı
3- Vekalet Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
4- Gelir İdaresinden alınmış borcu yoktur yazısı

Tüzel Kişiler İçin:

1- Kimlik Fotokopisi(Şirket Yetkilisinin)
2- Adres Beyanı
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- İmza Sirküleri
5- Vekalet Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi)
6- Geçici Teminat Belgesi

45 GÜN
2 Belediye Hisse Satışı (Şüyulu Arsa Satışı) 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi(Aslı ile beraber)
2- Dilekçe
45 GÜN
3 Kiralama (Büfe-Park-Dükkân-ATM Yeri) Gerçek Kişiler İçin:

1- Müşteri Dilekçesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adres Beyanı
4- İmza Beyannamesi
5- Vekalet Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi)
6- Geçici Teminat Raporu
Kiralama
(Büfe-Park-Dükkan-ATM Yeri)

Tüzel Kişiler İçin:

1- Ticaret Sicil Gazetesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adres Beyanı
4- İmza Sirküleri
5- Geçici Teminat Makbuzu
6- Vekaleten Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi)

45 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim İlker ŞARALDI İsim İsmail BAŞLI
Ünvan Emlak ve İstimlak Müdürü Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta info@tavas.bel.tr E-Posta info@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır