Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 İş Deneyim (Bitirme) Belgesi 1- Başvuru dilekçesi
2- Harç tahsiline ilişkin makbuz
2 GÜN
2 Geçici Teminat İadesi 1- Dilekçe
2- Tüzel Kişiler İçin Yetki Belgesi (İmza Sirküleri veya Vekaletname)
3- Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
1 GÜN
3 Kesin Teminat İadesi 1- Dilekçe
2- Tüzel Kişiler İçin Yetki Belgesi (İmza Sirküleri veya Vekaletname)
3- Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi
4- Hizmet Alımlarında SGK’dan Alınacak İlişiksizlik Belgesi
1 GÜN
4 İhale Dokümanı Satılması 1- Doküman Bedelinin İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz
2- Tüzel Kişiler İçin Yetki Belgesi (İmza Sirküleri veya Vekaletname)
3- Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
30 DAKİKA
5 Bilgi Edinme 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında İstenen Belgeler 15 GÜN
6 Araç Satışı 1- Doküman Bedelinin İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz
2- Tüzel Kişiler İçin Yetki Belgesi (İmza Sirküleri veya Vekaletname)
3- Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
1 SAAT
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Emin ASLAN İsim Mustafa ÖK
Ünvan Şef Ünvan Destek Hizmetleri Müdürü
Adres Zabıta Müdürlüğü Adres Tavas Belediye Başkanlığı
Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01 Telefon (0258) 613 10 20 / 15 01
Faks (0258) 613 15 03 Faks (0258) 613 15 03
E-Posta destekhizmetleri@tavas.bel.tr E-Posta destekhizmetleri@tavas.bel.tr
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır