Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

Destek Hizmetleri MüdürlüğüEmin ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI


a) Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alım taleplerini (projelendirme ile ilgili hizmet alımı ihaleleri dışında) değerlendirip Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre temin edilmesini sağlamak.
b) Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak.
c) Yatırım Teşvik iş ve işlemlerinin ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
ç) Belediyenin tüm tüketim ve demirbaş malzemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
d) Belediye ve belediyeye ait hizmet birimleri/yerlerinin güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
e) Belediye hizmet binası ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
f) Belediye yemekhanesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
g) Haberleşme ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
ğ) Hizmet binalarının her türlü bakım ve tamirat işlerinin yürütülmesini sağlamak.
h) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Görev, Sorumluluk, Yetki ve Çalışma Esasları İçin Tıklayın

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Standartları İçin Tıklayın

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır