Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

murat_cetintas_by

Murat ÇETİNTAŞ
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

a) Belediye-Basın-Halk diyaloğunu sağlamak, yardımcı olmak, artırmak,

b) Çalışmaların halka ve basın organlarına duyurulması,

c) Belediye Başkanı’na danışmanlık etmek,

d) Belediye Başkanı’nın faaliyetlerinin planlanması,

e) Belediye personelinin vatandaş gözüyle gözlemlenmesi,

f) Birim içi uyumun sağlanması,

g) Birimler arası koordinasyonun sağlanmasında inisiyatif alınması,

h) Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi,

i) Sosyal ve Kültürel aktivitelerin yürütülmesi, STK’larla ilişkide sorumluluk alınması,

j) Belediye haberlerinin takibi ve arşivlenmesi,

k) Fotoğraflama veya kamera çekimi yöntemiyle çalışmaların arşivlenmesi,

l) Müdürlükle ilgili resmi yazışmaların düzenlenmesi,

m) Kamuoyu nabzının tutulması, mahalle toplantılarının düzenlenmesi,

n) Yerel basın zirvelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

o) Belediye internet sitesinin düzenlenmesi, güncellenmesi, haberlerin eklenmesi,

p) Belediye maillerinin takibi ve cevaplanması,

q) Her tür sunu ve slayt içerikli görsel dosyaların hazırlanması,

r) Belediye Meclis Salonunun yönetiminde sorumluluk alınması,

s) Her tür basın açıklamaları için açıklama metinlerinin incelenmesi ya da hazırlanması,

t) 3 aylık basın ve kamuoyu bilgilendirme bülteninin hazırlanması ya da hazırlattırılması,

u) Yerel ve ulusal basın organlarına belediyeyi ilgilendiren tüm haberlerin servislerinin gerçekleştirilmesi, basında çıkan haberlerin çeşitli yöntemlerle (özel sayı, özel basım, organizasyon temalı gazete ya da yayın vs.) duyurulmasının sağlanması.

v) Bilgi edinme sisteminin takibi ve cevaplanması,

w) Dosyalama, arşivleme ve haber panosunun takibi ve güncellenmesi işleri,

x) Telefon ve fax işlerinin takibi,

y) Afiş, dergi, yayın, davetiye ve bilboard tasarımlarının yapılması,

z) Reklam ve duyurular dahil olmak üzere grafikerlik gerektirecek tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi veya yürütülmesi.

aa) Belediye başkanı ve başkan yardımcılarının vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

bb) Sosyal Yardımlaşma Projelerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanmasını sağlamak.

cc) Belediye bünyesinde kurulan İŞ-KUR  temsilciğinin faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak

dd) Kent Konseyi çalışmalarını yürütmek.

ee) İlgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde eğitici ve sosyal içerikli kurs, panel, seminer vb. etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi.

ff) İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım yapmak

gg) Yukarıda sayılanların dışında kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği her türlü görevi yapmaya yetkili ve sorumludur.

 

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır